Utställning: ’’Kan själv!’’ En ljudupplevelse för de allra minsta, 0-2 år

Välkomna att besöka den tredje ’’Kan själv!’’ utställningen mellan 25 november till 17 december i utställningshallen Navet, Öckerö bibliotek.

Barn i åldern 0 – 2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. Vi tror att tidiga ljudupplevelser och möjligheter att få utforska ljud kan påverka hur barnet senare intresserar sig för ljud och så småningom musik.

I utställningens sex olika delar kan barnen, på sina villkor, skapa ljud med olika material och föremål. De kan utforska elektroniska ljud och upptäcka gömda ljud.

Ett besök brukar vara ca 45 min. Som vuxen ger du barnen det bästa besöket genom att sitta på golvet, vara tillgänglig, ge bekräftelse och låta barnen själva styra sin upplevelse. Vi ber er att respektera åldersgränsen på 0–2 år och hoppas att ni ska få en härligt ljudande stund tillsammans med era barn. Handledning finns i utställningen och att ladda ner på vgr.se/kulturutveckling/kansjalv.

Utställningen produceras av Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling i samarbete med tonsättare Johan Svensson. Medfinansiärer är Musikverket, Kulturbryggan och tidskriften Föräldrar & Barn.

OBS! Förmiddagar mån-fre under utställningsperioden av ’’Kan själv!’’ reserverar vi åt förskolan.

Eventinformation

Datum: 25 november 2022 - 17 december 2022

Tid: 10.00 - 15.00

Adress: Öckerö bibliotek

Senast uppdaterad:

Publicerad: