Digital föreläsning: Psykisk livräddning

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt-lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa.
Psykisk livräddning (PLR) tar upp vad vi som medmänniskor kan göra när vi möter människor som har tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

Självmord, som är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa är förknippat med väldigt starka känslor: rädsla och hopplöshet, sorg, skam och skuld, ibland ilska och frustration. Alla de här känslorna kan göra det svårt att tala om självmord. Känslorna kan göra det svårt att höra och lyssna på vad en annan människa faktiskt har för behov.

”Psykisk livräddning – allmänhet” är en föreläsning på två timmar om suicidprevention med syfte att skapa en större trygghet kring ämnet självmord. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll:

  • Definition och vetenskapliga förklaringsmodeller för suicidalitet
  • Risk och skydd
  • Etiska frågeställningar
  • Verktyg för samtal och känsloreglering
  • Strategier för hjälp och självhjälp

Efteråt förväntas deltagaren uppleva en ökad trygghet i att samtala om suicid och möta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt liv.

Föreläsningen hålls digitalt via Zoom och är kostnadsfri. En länk till föreläsningen och instruktion för att använda Zoom skickas ut dagen innan föreläsningen.

Anmäl genom att klicka på denna länk Länk till annan webbplats.

Föreläsningen anordnas i samarbete med Kungälvs kommun och Lilla Edets kommun.

Fakta: SPIV

SPIV är en ideell förening med syfte att sprida kunskap som hur vi kan förebygga självmord. Läs mer om verksamheten på: www.suicidprev.se Länk till annan webbplats.

Hjärta

Eventinformation

Datum: 14 mars 2023

Tid: 18.00 - 20.00

Adress: Digitalt

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: