Digital workshop om levnadsvanor, motivation och hållbara förändringar

Välkommen till en workshop med Hälsocoach online - stärk din hälsa och hitta motivation till hållbar förändring.

Hälsocoach online.

Workshopen är kostnadsfri och digitalt via Teams. Länk skickas ut via mail samma dag som du anmäler dig.

Detta är ett av flera samarbeten i en satsning som görs 2022-2023 mellan sjukhusen i väster, samordningsförbundet Älv och kust, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun och Öckerö kommun för att sätta levnadsvanor i fokus.

Anmälan och mer information

Anmäl dig genom att maila till halsocoach.online@vgregion.se med rubrik "workshop 4 april" i mailet. Anmäl dig senast 3 april.

Vid frågor, kontakta Linn Wass, folkhälsoutvecklare, 031 - 97 62 00

Mer om hälsosamma levnadsvanor

Eventinformation

Datum: 04 april 2023

Tid: 18.30 - 20.00

Adress: Digitalt via plattformen Teams

Senast uppdaterad:

Publicerad: