Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Öppet hus Bygglov

Om du ska förändra ditt hus genom att bygga om eller bygga någonting nytt krävs det ofta bygglov. Bygglovshandläggarna har öppet hus varannan måndag då du kan ställa frågor och gå igenom handlingar med en handläggare. Syftet är att hjälpa till tidigt i processen och för att handlingarna du lämnar in ska vara kompletta inför handläggningen av ditt ärende.

Handläggningen av bygglov ska göras skyndsamt och beslut ska meddelas den sökande inom tio veckor från att en komplett ansökan har kommit in. I vissa fall kan tiden behövas att förlängas med ytterligare tio veckor.

Eventinformation

Datum: 20 januari 2020

Tid: 16.00 - 17.30

Adress: Kommunhuset Öckerö

Publicerad den: 2020-01-10 11.38