Öckerös näringsliv

I Öckerö finns brutto 1531 företag, efter differentiering av offentliga bolag är nettot 1401 företag. Uppskattningen är att cirka 800 företag drivs med anställd personal och bidrar till kommunens låga arbetslöshetssiffror.

Tillväxtområdena utgörs dels av besöksindustrin med sitt breda utbud kring skilda besöksanledningar samt den maritima industrin där historiskt fisket utgjort basnäringen. Även idag är fisket en stor del av näringslivet men kompletteras inom den maritima sektorn av flertal andra aktörer. Varvsindustrin, konsumentprodukter och utbildning är aktiva områden med tillväxt.

Med två starka tillväxtmotorer finns det en bredd inom näringslivssektorn. Där övriga branscher drar nytta av tillväxten är byggsektorn ett exempel tillsammans med handel och företagstjänster.

Aktivt arbete

Kommunen arbetar aktivt med att stödja näringslivet och hjälpa såväl blivande som etablerade företag. I nära samarbete med Öckerö Företag (företagarföreningen) och med besök- och näringslivsrådet är målet att skapa ett av Sveriges bästa företagsklimat.

Bra förutsättningar

En självklar förutsättning för att locka fler företagare är att det finns en väl utbyggd social service med fungerande skola och förskoleverksamhet samt goda möjligheter till hemvård och särskilt boende för rörelsehindrade och äldre. Förutom den väl utbyggda servicen har närheten till Göteborg och den vackra naturen gjort Öckerö kommun till en mycket attraktiv plats att bosätta sig i.

Samarbeten i regionen

Närheten till Göteborgsområdet som är en av landets mest expansiva tillväxtregioner, gör att kommunen har ett nära och mycket väl utvecklat samarbete med Göteborgsregionen, GR via Business Region Göteborg, BRG och Västra Götalandsregionen, VGR. För kommunens företagare är detta en stor fördel eftersom man på det sättet får möjlighet att delta i de olika utbildningar som bland annat Business Region Göteborg erbjuder med sina varierade tillväxtprogram.

Andra breda samarbeten är medlemskapet i Västsvenska Handelskammaren. Kommunen ser värdet i att delta och vara en länk till arbetet som utförs av handelskammaren och som naturligt påverkar utvecklingen i Öckerö kommun.

Öckerö kommun är också medlem av föreningen Ung företagsamhet som arbetar med näringslivsverksamhet i främst gymnasieskolor men också i våra grundskolor.

Frågor om företagande

Har du frågor som berör ditt företagande kontakta din lokala näringslivsorganisation. Du är också alltid välkommen att höra av dig till Business Region Göteborg Länk till annan webbplats., företagslotsarna når du till exempel på foretagslotsen@businessregion.se eller ring 031 367 61 68 alternativt 031 367 61 62.

Näringslivsstrategiska programmet

Öckerö kommun har tagit beslut om det Näringslivsstrategiska programmet för Öckerö som skall gälla fram till 2035. Beslutet tog av Kommynstyrelsen den 26 maj 2020.

Programmet är framtaget med mål att stärka kommunens verksamheters arbete med näringslivsfrågor. Det övergripande med programmet är att inspirera till arbetet med att skapa 900 nya jobb 2035.

Programmet är också en del i vår regionala samverkan med övriga kommuner i Göteborgsregionen där det övergripande målet är 120 000 nya jobb. Göteborgs stads program fick E-utmärkelsen (European Entrpreneurial award 2020).

För mer information kan du läsa om Öckerö Näringslivsstrategiska programmet Pdf, 1.1 MB. och Översikt Näringslivsstrategiska programmet Pdf, 571.7 kB..

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö