Brandskyddsdokumentation

Du som äger en fastighet eller byggnad är ansvarig för brandskyddet. En skriftlig redogörelse för brandskyddet, så kallad brandskyddsdokumentation, beskriver brandskyddet i en byggnad samt för vilken verksamhet byggnadens brandskydd har anpassats.

 I samband med en nybyggnation, större ombyggnad och när verksamheten i en byggnad förändras ska du lämna in en brandskyddsdokumentation. När du söker bygglov eller gör en bygganmälan meddelar Byggnadsinspektören dig om du ska lämna in en skriftlig redogörelse av brandskyddet.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

För att kunna lämna in en redogörelse som uppfyller Räddningsverkets råd måste verksamheten ha ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete. Här kan du läsa mer om systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Länk till annan webbplats.

Systematiskt brandskyddsarbete i 7 steg:

 1. Ansvar Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig?
 2. Organisation Vilka personer ingår i brandskyddsarbetet?
 3. Utbildning Personalen behöver utbildning för att organisationen ska fungera.
 4. Instruktioner och rutiner Finns regler för rökning, hetarbeten och andra brandrisker? Ta fram rutiner för detta!
 5. Dokumentation Ett bra brandskydd behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.
 6. Drift och underhåll För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, exempelvis prov av brandlarm, rökluckor etc.
 7. Kontroll och uppföljning För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet.

Hur kommer jag igång med brandskyddsarbetet?

Det är viktigt att inte rusa fram utan lugnt och metodiskt arbeta fram en modell som är anpassad efter Er verksamhet, oavsett på vilken nivå brandskyddsarbetet befinner sig. Följande steg kan därför vara ett lämpligt tillvägagångssätt:

 1. Utse brandskyddsansvarig!
 2. Tilldela resurser och befogenhet!
 3. Upprätta en handlingsplan!
 4. Dokumentera!
 5. Kontrollera/följ upp!

Dokumentationen är viktig som ett stöd i arbetet. Men det viktigaste är att leva efter dokumentationen och verkligen utföra egenkontrollerna samt revidera och följa upp brandskyddsarbete som det beskrivs. Först då kan det kallas ett systematiskt brandskyddsarbete

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö