Samma regler för bygglov gäller för både företagare och privatpersoner.

Senast uppdaterad: 2019-04-24 10.40

Publicerad: 2019-04-04 10.47
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö