Delgivning

Delgivning av beslut kan göras på flera sätt. De vanligaste är mottagningskvitto, rekommenderat brev och förenklad delgivning. Att bli delgiven innebär att du tar del av en handling, så som ett beslut.

Håller du inte med om beslutet har du tre veckor på dig att överklaga från det datum du blivit delgiven. Får vi in överklagandet senare kan det inte prövas eftersom beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att du tagit del av handlingen.

Förenklad delgivning

Förenklad delgivning innebär att du får två brev från oss om delgivning sker med post, ett med beslutet ena dagen och nästa dag ett brev med kontrollmeddelandet. Om du bara får kontrollmeddelandet kontaktar du oss så skickar vi beslutet igen. Om delgivning sker med e-post får du endast ett brev med beslutet. Två veckor efter att du fick beslutet anses du vara delgiven.

Mottagningskvitto

När du får ett brev med beslut och mottagningskvitto ska du skicka tillbaka kvittot med underskrift och datum till bygg- och miljöenheten. Kommer beslutet per e-post räknas svarsmejlet du skickar tillbaka som mottagningskvitto. Du är delgiven beslutet när vi tagit emot mottagningskvittot.

Rekommenderat brev

Ett rekommenderat brev innebär att du får en avi från posten om att hämta ut ett brev. När brevet hämtas ut får vi information om detta från posten. Du är delgiven samma dag som du hämtar brevet.

Stämningsman

Om vi inte lyckas delge dig på annat sätt och din adress är rätt, använder vi stämningsmannadelgivning. Beslutet överlämnas då personligen till dig av en särskilt förordnad stämningsman. Även om du vägrar att ta emot handlingen anses delgivning ändå ha skett.

Hur skickas breven?

Breven skickas till din senast kända e-postadress eller adress.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö