Hygienverksamhet

Hygienlokaler som till exempel lokaler för tatuering, fotvård och frisör kan innebära hälsorisker. Du som driver en hygienlokal är skyldig att se till så din verksamhet sköts på rätt sätt.

Om du planerar att driva en verksamhet som innebär risk för blodsmitta måste du anmäla detta till kommunen. Det kan till exempel handla om behandling med skalpeller, akupunkturnålar eller piercing-verktyg.

Vill du öppna en hygienlokal?

Det första du ska göra är att kontrollera om verksamheten måste anmälas till kommunen. Solarium, bassängbad och verksamheter som innebär risk för blodsmitta är alltid anmälningspliktiga.

Verksamheter som du måste anmäla

  • Akupunktur som inte utförs av sjukvårdsutbildad personal
  • Bassängbad
  • Fotvård
  • Verksamhet med injektionsbehandling
  • Piercing
  • Solarium
  • Tatuering och kosmetisk tatuering

Kom ihåg att du alltid ska göra en ny anmälan om du utökar verksamheten eller tar över en befintlig verksamhet.Ska du öppna en hygienisk verksamhet som inte är anmälningspliktig, till exempel en frisör eller massagemottagning, måste du ändå se till att skaffa dig tillräcklig kunskap innan du startar. Även den typen av verksamhet kan innebära hälsorisker som vi även omfattas av tillsyn .

Krav på egenkontroll

Alla hygienlokaler måste ha en egenkontroll. I korta drag innebär det att du ska ha koll på din verksamhet, känna till riskerna och förebygga dem. Om problem uppstår ska du ha rutiner för att åtgärda dem. För de anmälningspliktiga verksamheterna ställer miljöbalken också krav på att egenkontrollen ska vara dokumenterad det vill säga att du ska ha ett så kallat egenkontrollprogram.

Solarium är undantagna kravet på dokumenterad egenkontroll eftersom de är anmälningspliktiga enligt Strålskyddslagen och inte miljöbalken. Du som driver ett solarium måste ändå ha en fungerande egenkontroll.

Läsa mer om egenkontroll på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö