Livsmedel

Innan du får starta eller ta över en livsmedelsverksamhet måste du registrera verksamheten hos Bygg- och miljöenheten. Avgiften för registrering är 1 464 kr. Tänk på att inte registrera din verksamhet förrän du säkert vet att, och när, den kommer att starta! Registreringen gör du via vår e-tjänst Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samband med registreringen är vi tacksamma för om du även fyller i verksamhetsbeskrivning via vår e-tjänst Verksamhetsbeskrivning för livsmedelsanläggning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ansvarar

Du som företagare ansvarar för att lokalen, livsmedelshanteringen och systemet för egenkontrollen uppfyller de lagkrav som finns. Till din hjälp finns nationella branschriktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som har tagits fram av olika branschorganisationer.

Kontroll av livsmedelsverksamhet

När verksamheten är ny och har kört igång kontaktar vi dig för att boka in en första kontroll. Därefter sker de allra flesta kontroller oanmält.

Anmäl ägarbyte

Vid ägarbyte av en livsmedelsverksamhet ska den nya ägaren göra en anmälan om registrering. Anmälan ska vara skriftlig och lämnas in till Bygg- och miljöenheten. Anmälan om registrering ska ha inkommit till Bygg- och miljöenheten senast två veckor innan verksamheten startar.

Andra ändringar och upphörande

Om du gör större ändringar av lokalen eller din verksamhet ska du anmäla det skriftligt i förväg. Du ska också anmäla om du upphör med din verksamhet.

Avgifter

Bygg- och miljöenheten tar ut en avgift för att registrera en livsmedelsverksamhet. Kontrollerna debiteras i efterhand för den tid som går åt förarbete, kontrolltillfället, samt efterarbete. Restiden till och från verksamheten debiteras du inte för, eftersom den tiden redan är inbakad i timavgiften.

Dricksvatten

Distribution

Dricksvatten distribueras från vattenverken Alelyckan och Lackarebäck i Göteborg, vilket du kan läsa mer om på Göteborgs Stads hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö