Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas i en butik som inte är ett apotek. Om du som företagare vill sälja receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Det är 18-årsgräns vid köp av receptfria läkemedel.

Att tänka på

Du som säljer receptfria läkemedel ska enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram.

  • Du ska också kunna upplysa konsumenter om var man kan få farmaceutisk rådgivning om läkemedlen.
  • Vidare gäller 18 års gräns för försäljning av receptfria läkemedel.
  • Din butik ska ha skylt som upplyser om åldersgränsen.
  • Om din butik säljer nikotinläkemedel ska du ha en skylt om langningsförbud.
  • Du får inte sälja nikotinläkemedel om du misstänker langning, det vill säga att det kommer att överlämnas till någon som är under 18 år gammal.

Tillsyn och kontroll

Läkemedelsverket har det övergripande ansvaret. Kommunerna i landet har fått ansvar för den lokala kontrollen och att regelverket kring den receptfria handeln följs. I Öckerö kommun sköter bygg- och miljöenheten kontrollen och går ut och gör kontrollinspektioner på plats i din butik. Vid kontrollen ska du kunna visa upp ditt egenkontrollprogram.

Anmälan

För att sälja receptfria läkemedel i din butik behöver du anmäla din verksamhet hos Läkemedelsverket. Du måste också anmäla alla större förändringar i din verksamhet eller om du vill upphöra med försäljningen av receptfria läkemedel.

Avgifter

Kommunen tar ut en timavgift för den tid vi har lagt på ärendet av dig som säljer receptfria läkemedel. Läkemedelsverket tar ut en årlig tillsynsavgift per försäljningsställe. Avgiften är lika stor oavsett om man väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.

Egenkontroll

Du som säljer läkemedel är skyldig att kontrollera din verksamhet med hjälp av ett egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är dokument som ska utgå från förutsättningarna i just din butik och som du själv ska upprätta. Kommunen tillhandahåller inga egenkontrollprogram.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö