Servera alkohol

Vill du sälja eller servera alkoholhaltiga drycker måste du ansöka om serverinsgtillstånd hos kommunen. Även ändringar i din verksamhet måste du anmäla.

Du behöver serveringstillstånd om du planerar servering till allmänheten eller i slutet sällskap till exempel förening eller företag. Det kan gälla servering året runt, årligen under en viss tidsperiod, under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

Riktlinjer för alkoholservering

Socialnämnden i Öckerö kommun har antagit riktlinjer för alkoholservering. Då handläggning, utredning och tillsyn utförs av Tillståndsenheten i Göteborg, följer riktlinjerna i största möjliga mån Göteborgs stads antagna riktlinjer.

Läs Riktlinjerna för alkoholservering Pdf, 427.2 kB.

Ansvar för tillstånd samt tillsyn

I Öckerö kommun ansvarar Socialnämnden för tillståndsgivningen och tillsyn enligt alkohollagen.

Handläggning av tillstånd och tillsyn

För att ansöka om serveringstillstånd kontaktar du Tillståndsenheten i Göteborg Länk till annan webbplats.. Dit kan du också vända dig om du har frågor om ditt nuvarande tillstånd, eller om din ansökan. Det är Tillståndsenheten i Göteborg som utreder serveringstillstånd samt utför tillsyn åt Socialnämnden. Det är till dem du vänder dig till med ditt ärende gällande serveringstillstånd i Öckerö kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: