Utbildning

Att stödja utbildning för företag och företagare är en central uppgift för kommunen.

I samarbete med företagarföreningen Öckerö Företag arbetar vi under namnet Kompetens Öckerö med att erbjuda olika utbildningar för yrkesverksamma. Utbildningsinsatserna är strukturerade i tre nivåer kallat aktern, midskepps och stammen.

Aktern

Utbildningar i kategorin Aktern är interaktiva där användaren själv väljer när de genomförs. Genomgående är dessa Webb utbildningar där det krävs att man har tillgång till en dator.

Öckerö BNE och Öckerö Företag samverkar i kompetensutvecklingen med andra organisationer, när en utbildning startas kan det ske på någon av våra samarbets- organisationers webb.


Utbildningarna är en del i arbetet med kompetensutveckling för företag och medarbetare i Öckerö kommun. Det genomgående syftet är att stödja kompetensutveckling under yrkesutövande.

Vissa utbildningar kan kräva en licens som erhålls kostnadsfritt till företagen, läs mer om vilka och vad som skall göras under respektive utbildning.

Utbildningar

Syfte

För dig som har en idé om ny produkt/tjänst med utvecklingspotential, som du brinner för och funderar på att bygga en verksamhet kring.

Målgrupp

Nyligen har startat ett företag och arbetar med att hitta rätt affärsmodell och vill lära dig mer kring frågor som rör försäljning och marknadsföring, ekonomi, utveckling, nästa steg mm Du som redan driver företag sedan en tid tillbaka och vill ha lite inspiration och kunskap.

Innehåll

Tid är en bristvara för många, inte minst när du står i begrepp att börja utveckla ditt företag. Samtidigt är det kanske just då du behöver input som allra mest. Därför har vi tagit fram en serie online-seminarier som är indelade i fyra kapitel:

  • Du och ditt företag
  • Räkna på din affär
  • Att sälja med framgång
  • Tänk tillväxt från start

Varje kapitel är indelat i ett antal olika avsnitt som tar upp olika relevanta ämnen. Avsnitten är i snitt 6 minuter.

Kom ihåg

Kom igång: Starta seminariet här! Länk till annan webbplats.

Syfte

För dig som vill lära dig mer om digitalisering.

Målgrupp

Företag, företagsledning, medarbetare och föreningar.

Innehåll

Digitalakademins mål är att svenska företag ska bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Genom Digitalakademin kan du som företagare lära dig hur ditt företag blir mer framgångsrikt på nätet. Vill du lära dig mer om digitala verktyg? Digitalakademin erbjuder kostnadsfria onlineutbildningar inom 26 olika områden, bland annat digital annonsering, sociala medier och försäljning online.

Kom ihåg

Kom igång: Starta utbildningen här! Länk till annan webbplats.

Syfte

Skaffa sig kunskap om vad som krävs för att starta företag.

Målgrupp

Personer och föreningar som funderar på att starta företag.

Innehåll

En bra början på vägen mot eget företag är att gå på Starta företag-dagen. Dagen består av föreläsningar om att starta eget företag och du har också chansen att ställa frågor till representanter från sju myndigheter. Deltagandet på Starta företag-dagen är kostnadsfritt.

Kom igång

Checklistor för att starta företag här! Länk till annan webbplats.

Syfte

Skaffa sig kunskap om vad som krävs för att starta företag.

Målgrupp

Personer och föreningar som funderar på att starta företag.

Innehåll

En bra början på vägen mot eget företag är att gå på Starta företag-dagen. Dagen består av föreläsningar om att starta eget företag och du har också chansen att ställa frågor till representanter från sju myndigheter. Deltagandet på Starta företag-dagen är kostnadsfritt.

Kom igång

Starta utbildningen här! Länk till annan webbplats.

Syfte

Värdskap vänder sig till dig som kanske redan har stor vana av att möta gäster i ditt arbete, eller till dig som är helt i din roll. Ambitionen är att den här utbildningen ska ge dig möjligheten att reflektera över ditt värdskap och få nya insikter.

Målgrupp

Personer som arbetar inom besöksnäringen.

Innehåll

Turistrådet Västsverige har tagit fram en digital värdskapsutbildning som vänder sig till dig som arbetar inom den västsvenska besöksnäringen.

Kom igång

Mejla naringsliv@ockero.se för gratis licens.
Mer info på Turistrådets websida Länk till annan webbplats.

Midskepps

Workshops, föreläsningar och informationsmöten som Öckerö BNE tillsammans med Öckerö Företag anordnar. Dessa tillfällen sker som en samling där flera deltagare deltar och omfattar ett tillfälle för varje aktivitet.

Stammen

Kvalificerade externa utbildningar, arrangerade i grupp med olika fokusområden för varje tillfälle. Utbildningarna sträcker sig normalt över flera kurstillfällen.

 

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö