Bilda förening

Vill du bilda en förening tillsammans med dina vänner? Här går vi genom hur du enklast kan komma igång med att bilda en förening.

Varför ska du bilda en förening?

Är ni en grupp människor som har ett gemensamt intresse och vill driva, utveckla och fördjupa er verksamhet under demokratiska former och samtidigt ges möjlighet att kunna söka stöd och bidrag kan ni starta en förening.

Att bilda en förening

En förening är en juridisk person. För att vara en juridisk person krävs att föreningen har namn, stadgar och styrelse samt ett organisationsnummer som erhålls hos Skatteverket. Är ni en idrottsförening finns normalstadgar framtagna av Riksidrottsförbundet för att underlätta arbetet för föreningen.

Konstituerande möte

När förslag finns framtaget till stadgar och det finns personer som är intresserade av att bli medlemmar är det dags att kalla till ett första föreningsmöte, ett så kallat konstituerande möte. Vid detta möte bildas föreningen och stadgarna antas. Mötet väljer styrelse, revisorer och valberedning som får i uppdrag att:

 1. Upprätta stadgeförslag
 2. Undersöka lokalfrågan
 3. Undersöka vilken riksorganisation föreningen kan tillhöra
 4. Göra ett förslag på verksamhetsplan och budget
 5. Föreslå namn på den nya föreningen
 6. Föreslå storlek på medlemsavgiften
 7. Undersöka om föreningen behöver någon försäkring för verksamheten (RF-anslutna föreningar har en kollektiv samlingsförsäkring)
 8. Kalla till ett föreningsbildningsmöte (första årsmötet)

Föreningsbildningsmöte (första årsmötet)

 1. Här fastställs stadgarna
 2. Ni väljer ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
 3. Fastställ verksamhetsplan och budget för kommande året
 4. Besluta om vilken riksorganisation föreningen skall söka medlemskap i
 5. Fastställ medlemsavgiften
 6. Besluta om att öppna plus- bankgirokonto och vem/vilka som får teckna kontot
 7. Besluta om föreningens namn
 8. Besluta om försäkringsfrågan

Första styrelsemötet

Styrelsen konstituerar sig, d v s har ett möte där de olika styrelseuppgifterna fördelas. På detta möte utser man också vem eller vilka som skall vara firmatecknare för föreningen.

Styrelsens arbetsuppgifter

Ungefär så här brukar respektive funktions arbetsuppgifter fördelas:

Ordförande

 • Leder föreningens möten
 • Svarar för planeringsverksamheten
 • För föreningens talan utåt
 • Kontrollerar att alla beslut genomförs
 • Är oftast en av föreningens firmatecknare

Sekreterare

 • Skriver föreningens protokoll
 • Sköter föreningens arkiv
 • Sköter föreningens post
 • ansvarar tillsammans med ordförande för årsberättelsen

Kassör

 • Svarar för föreningens ekonomi
 • Sköter in- och utbetalningar
 • Ansvarar för bidragsansökningar
 • Svarar för medlemsregister och medlemsavgifter
 • Sköter föreningens försäkringar
 • Ansvarar för föreningens bokslut

Valberedningen

Följer styrelsens arbete under året och föreslår kandidater till styrelsen

Senast uppdaterad:

Publicerad: