Lotteritillstånd

För att en förening ska få sälja lotter, behöver föreningen ansöka om ett lotteritillstånd hos kommunen. Öckerö kommun ger lotteritillstånd till föreningar och organisationer i Öckerö kommun. Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Tillståndsmyndighet för Öckerö kommun är Utbildnings- kultur- och fritidsförvaltningen.

Från den 1 januari 2019 får Öckerö kommun bara godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Spelinspektionen Länk till annan webbplats.

Registreringslotterier i 6 kap. 9 § Spellagen (2018:1138) Länk till annan webbplats.

Kommunen kan bara godkänna registreringslotterier.

  • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp. Värdet på en varuvinst får vara högre.
  • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris X antalet lotter) i lotteriet.
  • Den totala omsättningen (lottpris X antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

Ansök om tillstånd för att anordna lotteri

Att bli registrerad innebär att man får ett lotteritillsånd som räcker i fem år. Föreningen ska också utse en lotteriföreståndare.

Senast uppdaterad:

Publicerad: