Klarviks badplats

Klarviks badplats ligger på Björkö. Badplatsen ligger på öns västsida, ut mot farleden mellan Hälsö och Björkö. Det finns torrtoaletter, flytbryggor och liten sandstrand. Ingen parkering i närheten av badplatsen. För parkering hänvisas till Västergårdsskolans och Västergårdsskolans idrottshalls parkering.

Inom badplatsområdet gäller

  • Hundförbud från 1 maj till 30 september
  • Campingförbud
  • Eldningsförbud (ej grillplats)
  • Allemansrätten
  • Dykförbud
  • Max tre personer på hopptornet samtidigt

På badplatsen finns

  • Torrtoalett
  • Ramp
  • Sandstrand, gräs och klippor
  • Räddningsutrustning

Kommunal badplats inom gulmarkerat område

Karta över Klarviks badplats

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: