Camping

Här nedan presenteras de regler som finns för tältning och uppställningsplatser.

Det finns inga campingplatser i Öckerö kommun.

Tältning

I allemansrätten är det tillåtet att tälta med ett par, tre tält under något dygn förutsatt att du inte stör markägaren eller skadar naturen. Vid tältning i större grupper med flera tält behövs markägarens tillstånd.

Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus. I naturreservat gäller särskilda regler som begränsar allemansrätten. Det är inte tillåtet att tälta i Ersdalens naturreservat på Hönö och i naturreservatet på Rörö.

Inom följande områden är det inte tillåtet att tälta eller parkera sin husbil enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Öckerö kommun:

Öckerö och Hönö kyrkogård.

Lapposand, Jungfruviken, Sandviken och Hästen på Hönö. Saltasviken och Hjällvik på Öckerö. Tjolmen på Hälsö. Knippla badplats och Hyppelns badplats. Gula skären på Rörö. Klarvik på Björkö. Kalvsunds badplats, Grötö badplats och Vivik på Fotö.

Färjelägen och områden i direkt anslutning till restauranger och nöjeslokaler/festlokaler.

Prästängsområdet innefattande ishall och fotbollsplan på Öckerö.

Uppställningsplatser för husvagn och husbil

I Öckerö kommun är det enbart tillåtet att parkera sin husbil för camping på anordnade ställplatser. Hönö hamn och Björkö hamn har öppet året runt. Flera företag och föreningar erbjuder uppställningsplatser för husvagn och husbil sommartid. Bland annat ordnar nedanstående verksamhetsutövare uppställningsplats under sommarhalvåret.

Här kan du hitta information om uppställningsplatser för husvagn och husbil. Länk till annan webbplats.

Ordförklaring

Camping - med camping avses tillfälligt eller varaktigt anordnad anläggning för uppställning av husbil, husvagn, tält med mera.

Uppställningsplats - plats för tillfällig uppställning av husbilar och husvagnar sommartid anordnad av verksamhetsutövare till exempel hamnförening.

Tältning - kortvarig uppställning av tält i naturområde.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö