Hyppelns motionsspår

På Hyppeln finns en bred och grusad slinga. Den innehåller partier med berg i dagen och mycket lutning, vilket kan försvåra framkomligheten.

Längs med stigen finns två grillplatser samt flera bänkar placerade på vackra utsiktsplatser.

Tillgänglighet

Hyppelns motionsspår är inte lättillgänglig för personer som har svårt att ta sig fram i ojämn mark som till exempel rullstolsbundna och barnvagnar.

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: