Källö-Knippla naturområde och motionsspår

På norra Källö går en stig över öppna hällmarker och utmed klippstränder.
Berghällarna är klädda med en mängd olika skorplavar och i skrevor finns
små fuktängar där det växer Jungfru Marie nycklar, klockljung och blåtåtel. I söder och i nordväst finns flera dammar där den mindre vattensalamandern håller till under sin lekperiod. Vissa av dammarna kantas av den ståtliga svärdsliljan med sina klargula blommor.

Tillgänglighet

Den grusade stigen är relativt bred men det förekommer sträckor med berg och mycket lutning, vilket kan försvåra framkomligheten.

Källö-Knippla motionsspår är inte lättillgänglig för personer som har svårt att ta sig fram i ojämn mark som till exempel rullstolsbundna och barnvagnar.

Hitta hit

Du kommer hit med färjan från Burö färjeläge på Hälsö. Följ sedan skyltning idrottsplats. Slingans startar uppe vid Gneisvägen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: