Rörö naturreservat

Rörö är den nordligaste av öarna i Öckerö kommun. Ön karaktäriseras av nästan helt trädlösa hedmarker samt ljung- och gräshedar. Endast i samhället och i skydd av bergen finns enstaka träddungar. Öns västsida ger ett storslaget intryck med sina vidsträckta blockmarker.

Rörö naturreservat breder ut sig över större delen av ön Rörö. Här kan du vandra över trädlösa hedmarker med ljung och gräs. En stig går genom hedlandskapet, fram till klapperstensfält och sedan upp till en utsiktspunkt. På vägen kan du stöta på både får och hästar, som hjälper till att hålla markerna öppna.

Utmed stigen finns flera grillplatser. Mitt i det flacka hedlandskapet ligger
två dammar, Stora och Lilla Ers vatten (1), kantade av breda vassfält. Här trivs många olika fåglar,
som smådopping och sothöna. Den hotade stinkpaddan håller också till i dammarna, när det är dags att para sig. Öns västsida bjuder på storslagna vyer. I blickfånget finns lämningar från
istiden som vidsträckta klapperstensfält (2) och grytor (3).

Längre norrut dominerar klippor och det finns flera stränder och vikar att upptäcka. Här finns också spår av gamla labyrinter (4). Rörös berggrund är en mix av en mängd olika bergarter. I områden med basiska bergarter finns en rik och speciell flora.

Rörös västsida är en bra plats för dig som vill skåda sträckande fåglar under vår och höst. Vid hård vind händer det att spännande arter blåser in nära land, till exempel tretåig mås, havssula, kentsk tärna och tobisgrissla. Längre in på ön, bland snår och buskar, kan du få höra skärpiplärka, törnsångare, hämpling och järnsparv. I havet utanför Sandviken och Tåviken finns vidsträckta undervattensängar med bland annat ålgräs. Ängarna är värdefulla barnkammare för många marina djur. På de karga block- och sandstränderna växer sällsyntheter som martorn och ostronört. I de öppna markerna finns också ett rikt insektsliv med flera ovanliga arter.

Här finns bland annat

Fåglar

ejder, kentsk tärna, tretåig mås, tobisgrissla, havssula, sothöna, skärpiplärka, törnsångare, hämpling, järnsparv

Grod- och kräldjur

stinkpadda

Insekter

sexfläckig bastardsvärmare*, silversandbi*, mindre blåvinge*, silversmygare*, mindre purpurmätare*, hedpärlemorfjäril*, kustbandbi

Växter

bolmört, dikesskräppa, dvärglin, fyrling, knutört, kustgentiana, ljungögontröst, liten
kärrmaskros, marrisp, ostronört, prickstarr, rödlånke, sandmålla, saltstarr, strandstarr, Jungfru Marie nycklar, vildlin, ängshavre, ängsvädd, kattfot, brudbröd

Svampar

raktvaxskivling

Tillgänglighet

Stigen går på många ställen över klappersten, berg och ojämna ytor. Den är därför något svårtillgänglig. Vägen fram till Lilla Ers vatten är dock planare och bredare.

Hitta hit

  • Bussar går från Göteborg mot Hönö/Öckerö eller från Pinans färjeläge på Hönö till Burö
    färjeläge. Därifrån går man till fots på färjan mot Rörö.
  • Ta bilfärjan till Hönö/Öckerö. Från färjeläget kör mot nordöarna till Burö färjeläge, där bilen
    parkeras. Sedan går du på färjan mot Rörö.
  • Lägg till i Rörö gästhamn som ligger intill färjeläget.

Gå från färjeläget förbi affären och skolan, där du tar vänster upp på Moringsvägen och ut
genom grinden vid vägens slut.

Mer information

En del av naturmiljöerna på Rörö har restaurerats inom projektet GRACE vars syfte är att värna om unika kust- och skärgårdsmiljöer.

På projektets webbplats kan du läsa mer samt ladda ner en app med ytterligare guidning. Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: