Gör plats - Björkö

Gör plats är ett konstprojekt som pågår i flera kommuner inom Göteborgsregionen. Björkö och Björkö skola är utvalt som plats där ett nytt konstverk ska uppföras. Nu kan du vara med och arbeta fram ett konstverk genom att lämna dina tankar om platsen Björkö.

Konstnär och barn från Björkö skola

Huvudprojektets syfte är att med hjälp av samtidskonst och kulturarv arbeta för ökat medborgarinflytande och gränsöverskridande samverkan. Projektet vilar på tre ben. Konst, kulturarv och medborgarinflytande. Vi hoppas att med underlag från olika samverkansdialoger kunna uppföra ett konstverk på en del av skolgården på Björkö skola. Med konstverket vill vi skapa en förståelse för hembygden med blicken mot framtiden. Tillsammans arbetar vi fram ett konstverk på Björkö skola! Efter en avslutad förstudie där vi beslutade oss för att gå vidare i projektet är vi nu inne i huvudprojektet som förväntas pågå till 2024.

Brevlåda

Förslagslåda

Vid platsen där konsverket kommer att skapas finns en brevlåda. Där kan alla som vill lämna in brev, foton och övriga tankar kring platsen. På brevlådan finns även en QR-kod som du kan scanna med din mobil för att lämna informationen digitalt. Du kan till exempel svara på frågorna:

 • Vad betyder denna plats och närområdet för dig?
 • Vad har funnits på platsen för hundra år sedan?
 • Vad kommer att finnas på platsen om hundra år?
 • Vad kännetecknar Björkös identitet?
 • Vilken typ av konstverk skulle du gärna se uppfördes på platsen? Material? Teknik?
 • Eller något annat du kommer på.

Tidslinje för projektet

2021 Förstudie inleds i Öckerö kommun, projektägare för ”Gör plats” är Ale kommun
 • Processledare upphandlas
 • Föreningsliv, elever, ungdomar, medborgare och andra samverkansparter identifieras.
 • Samtal sker med fastighetsägare och skola
 • Öckerö kommun anlitar konstpedagog Karin Silverin
 • Workshops med representanter från olika föreningar på Björkö

2022 Projektet går in i huvudprojektet, projektägare är Stenungssunds kommun

 • Workshop med elevråd på Björkö skola och samtal sker i skolan
 • Bearbetning av material

2023 Workshop med ungdomsrepresentanter på Björkö

 • Alla invånare på Björkö har möjlighet att lämna tankar om platsen
 • Upphandling av konstnär sker
 • Fortsatt process kring det insamlade materialet

2024 Konstverket skapas

Senast uppdaterad:

Publicerad: