Gör plats - Björkö

Gör plats är ett konstprojekt som pågår i flera kommuner inom Göteborgsregionen. Björkö och Björkö skola är utvalt som plats där ett nytt konstverk ska uppföras.

Konstnär och barn från Björkö skola

Huvudprojektets syfte är att med hjälp av samtidskonst och kulturarv arbeta för ökat medborgarinflytande och gränsöverskridande samverkan. Projektet vilar på tre ben. Konst, kulturarv och medborgarinflytande. Vi hoppas att med underlag från olika samverkansdialoger kunna uppföra ett konstverk på en del av skolgården på Björkö skola. Med konstverket vill vi skapa en förståelse för hembygden med blicken mot framtiden. Tillsammans arbetar vi fram ett konstverk på Björkö skola! Efter en avslutad förstudie där vi beslutade oss för att gå vidare i projektet är vi nu inne i huvudprojektet som förväntas pågå till 2024.

Brevlåda

Nu har vi beslutat vilken konstnär som kommer att arbeta med projektet. Det är konstnär Patrik Bengtsson.
Patrik Bengtsson är utbildad på Konsthögskolan Valand och tog sin masterexamen i Fri konst 2005. Genom åren har han har ställt ut på konstinstitutioner som Vandalorum, GIBCA, Svenska Institutet i Paris, Bonniers konsthall, Kiruna stadshus och Göteborgs konsthall. Eftersom elever på skolan på ett särskilt sätt kommer att vara involverade i verket kommer Patrik under våren att ha workshops med elever i åk 4, Björkö skola. Skiss på planerat konstverk kommer att kunna visas under våren

Invigning av verket kommer att ske lördag 5 oktober. Save the date!

Tidslinje för projektet

2021 Förstudie inleds i Öckerö kommun, projektägare för ”Gör plats” är Ale kommun

 • Processledare upphandlas
 • Föreningsliv, elever, ungdomar, medborgare och andra samverkansparter identifieras.
 • Samtal sker med fastighetsägare och skola
 • Öckerö kommun anlitar konstpedagog Karin Silverin
 • Workshops med representanter från olika föreningar på Björkö

2022 Projektet går in i huvudprojektet, projektägare är Stenungssunds kommun

 • Workshop med elevråd på Björkö skola och samtal sker i skolan
 • Bearbetning av material

2023 Workshop med ungdomsrepresentanter på Björkö

 • Alla invånare på Björkö har möjlighet att lämna tankar om platsen
 • Fortsatt process kring det insamlade materialet

2024

 • Upphandling av konstnär sker
 • Workshops med elever i åk 4 på Björkö skola
 • Konstverket skapas
 • Invigning lördag 5 oktober. Save the date!

Senast uppdaterad:

Publicerad: