Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbete för ungdomar

Öckerö kommun erbjuder varje år feriejobb till ungdomar som bor i kommunen. Feriejobb är en bra introduktion till arbetslivet och ger kommunen som arbetsgivare möjlighet att träffa framtidens medarbetare.

Feriejobb erbjuds inom kommunens egna verksamheter. Förutom kommunens feriejobb finns det sommarjobb inom den privata sektorn och föreningar att söka sig till på eget initiativ.

Tidplan 2020

  • Alla lediga feriejobb annonseras ut och kan sökas mellan 16-31 mars.
  • Arbetsgivare kallar till intervju i april.
  • Intervjuer sker mellan 20-24 april.
  • Besked om anställning ska lämnas till dig senast 30 april.

Vad händer nu?

Läs annonserna och sök det feriejobb du är intresserad av. Det är inte säkert att du får ett arbete inom det område du valt i första hand.

När du skickat in din ansökan kommer du få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Får du inte det, kontakta kommunservice snarast.

Du blir kallad till en intervju i april via telefon eller e-post. Det är därför viktigt att du lämnar korrekta kontaktuppgifter. Du och arbetsgivaren bestämmer tid och plats för intervju.

På intervjun får du veta när och var du ska arbeta samt vem som blir din handledare.

Under intervjun går du och arbetsgivaren igenom en överenskommelse gällande arbetsmiljöansvar, löneutbetalning och annan viktig information gällande ditt feriejobb.

Om du blir erbjuden ett feriejobb får du skriva på ett anställningsavtal med arbetsmarknadsenheten. Du får mer information från arbetsgivaren när det blir aktuellt.

Lön inklusive semesterersättning betalas ut vid olika tillfälle beroende på vilken period du jobbar.

Arbetstid och rapportering

Som feriearbetare arbetar du i genomsnitt 6 timmar och 30 minuter per dag (inklusive lunch) i tre veckor, vilket blir sammanlagt 90 arbetstimmar.

Om du arbetar vecka 25 (midsommarveckan) förlorar du en arbetsdag, då du inte kommer jobba på midsommarafton. Du ska därför få chans att arbeta ytterligare en dag så du kommer upp i 15 dagars arbete totalt (90 timmar).

Du och din handledare fyller i en tidrapport som blir ett underlag för din löneutbetalning. Din handledare ansvarar för att lämna in tidrapporten till arbetsmarknadsenheten efter avslutad månad eller avslutat feriearbete.

Frågor och svar

Perioden är juni-augusti 2020, men du arbetar i totalt tre veckor.

Arbetstiden är sex timmar per dag + trettio minuter lunch.

  • Du kan söka feriejobb om du är folkbokförd i Öckerö kommun och går årskurs ett och två på gymnasiet, är 16-17 år (prioriterat)
  • Är född år 2003-2004 och skulle gått årskurs ett på gymnasiet och har avbrutit eller inte påbörjat ett gymnasieprogram.
  • Du som inte fyllt 16 år när ferieperioden börjar kan inte söka feriejobb. Du måste ha fyllt 16 år i juni som senast.
  • Om du har haft feriejobb tidigare inom kommunen under din gymnasieperiod kan du inte söka igen, även om du är behörig (kan bli undantagsfall beroende på antal sökande det vill säga om det finns fler sökande än platser blir det prioriterat för de som inte haft feriejobb).

Feriejobb ansöker du genom annonser som kommer finnas på kommunens webbplats från och med 16 mars 2020. Obs! Det kan hända att du inte får jobb inom område du önskat dig då gör arbetsmarknadsenheten ett urval och erbjuda jobb inom annat område.

Du får en ersättning på totalt 77,50 kronor/timme vid full närvaro.

Nej, du måste kunna arbeta 3 veckor under perioden du erbjuds.

Ett undantag: om skolan slutar efter sommarjobbet börjar kan du börja jobba första arbetsdagen efter skolan slutat. Meddela detta under din intervju.

Nej, du kan inte byta period eller plats.

Du som ska arbeta inom barnomsorgen eller med barn som har funktionshinder måste lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister för att kunna anställas. Beställ utdrag ur belastningsregistret.länk till annan webbplats Utdraget ur belastningsregistret ska lämnas in till arbetsgivaren.

Om du är sjuk ringer du genast till din handledare och meddelar detta. Om du blir sjuk de första 14 dagarna av din anställning får du ingen sjuklön från Öckerö kommun. Du kan däremot få sjukpenning från försäkringskassan. Ring till Försäkringskassan på 0771-524 524. Den första sjukdagen är en karensdag, då får du ingen ersättning.

Om du vet att du inte kommer att tjäna mer än 20 008 kronor under 2020 ska du lämna in ett ”intyg för utbetalning av lön utan skatteavdraglänk till annan webbplats” till kommunens lönekontor så dras det ingen skatt på din lön. Om du kommer att tjäna mer än 20 008 under 2020 så kan du, om du inte tjänar alltför mycket, betala lite mindre i skatt genom så kallad jämkning.

Ansökan om detta, ”Ansökan - Ändrad beräkning - skolungdom och studerandelänk till annan webbplats” SKV 4301, skickar du in till skatteverket. Det beslut som Skatteverket sedan skickar hem till dig ska du lämna in till kommunens lönekontor.

Om du har ett konto i annan bank än Swedbank måste du meddela Swedbank i vilken bank och på vilket konto du vill ha lönen insatt. Förskott på lönen kan inte betalas ut.


Preliminära datum för 2020

Utbetalningsdag

Tidrapport inlämnad senast

200727

200717

200827

200819

Senast uppdaterad: 2020-04-24 11.03

Publicerad: 2019-03-14 10.33
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö