Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbetslöshet

Om du blir arbetslös är det viktigt att du anmäler dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag för att få den ersättning som du har rätt till. Exakt vad som gäller för dig när du blir arbetslös är olika beroende på hur din situation har sett ut tiden innan arbetslösheten.

För dig som är arbetslös

Arbetsmarknadsenheten kan hjälpa dig som är arbetslös att fkomma närmare ett arbete, genom att delta i förberedande och kompetenshöjande insatser. Vi samarbetar med arbetsgivare i kommunen och i det privata näringslivet. Tillsammans med dig gör vi ett förslag på en individuell planering där dina och arbetsgivarens behov beaktas.

Din planering kan innehålla en eller flera av Arbetsmarknadsenhetens insatser:

 • arbetsmarknadsförberedande insatser/ i samarbete med arbetsförmedlingen
 • hälsofrämjande insatser
 • kompetenshöjande insatser
 • praktikplats, antingen i kommunen eller i det privata näringslivet
 • anställning, antingen i kommunen eller i det privata näringslivet)

Vi förmedlar praktikplatser inom kommunen, på föreningar och i näringslivet.

Om du är arbetslös och behöver kommunens stöd att att komma i arbete, prata med din arbetsförmedlare eller socialsekreterare, som sedan kontaktar oss.

Arbetslös med försörjningsstöd

Är du arbetslös och får ekonomiskt stöd från kommunen för att klara din försörjning? Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna arbeta och leva ett självständigt liv utan behov av försörjningsstöd.

Vi vill att du så snabbt som möjligt ska få stöd för att komma ut i arbetslivet och uppnå egen försörjning. Målet är att du ska bli oberoende av försörjningsstöd och gå vidare till arbetsliv eller studier. Kontakta din socialsekreterare för mer information.

Vilket stöd kan du få?

Har du försörjningsstöd, är arbetslös och mellan 18-64 år så kan vi erbjuda dig

 • Att hitta ett jobb eller en utbildning som passar dig
 • Individuella samtal med arbetskonsulent som stöttar och följer upp arbetsplaner
 • Söka-jobb-aktiviteter i grupp med besök hos/av olika företag och föreläsningar för att utveckla arbetssökandet
 • Att få en plats där du kan träna på att jobba
 • Att testa ett jobb på en praktikplats
 • Att lära dig mer om ett visst yrke
 • Arbetsträning i form av naturvård m.m.

Samarbete mot målet

Vi samarbetar med både offentlig och privat sektor och kan därmed erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och sysselsättningar som passar olika människor. Kommunens arbetsmarknadsenhet har även personer som är anställda med olika bidragsformer. Detta som ett led i personens väg mot egen försörjning.

Publicerad den: 2019-05-13 14.34
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö