Feriejobb för ungdomar

Öckerö kommun erbjuder varje år feriejobb till ungdomar som bor i kommunen och har fyllt 16 år. Feriejobb är en bra introduktion till arbetslivet och ger kommunen som arbetsgivare möjlighet att träffa framtidens medarbetare.

Feriejobb erbjuds inom kommunens egna verksamheter. Förutom kommunens feriejobb finns det sommarjobb inom den privata sektorn och föreningar att söka sig till på eget initiativ.

Tidplan 2021

 • Alla lediga feriejobb annonseras ut i mitten av mars och kan sökas 15-31 mars.
 • Arbetsgivare kallar till intervju i april.
 • Besked om anställning ska lämnas till dig senast 30 april.

Vad händer nu?

Läs annonserna och sök det feriejobb du är intresserad av. Det är inte säkert att du får ett arbete inom det område du valt i första hand. Till ansökan. Länk till annan webbplats.

När du skickat in din ansökan kommer du få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Får du inte det, kontakta kommunservice snarast.

Du blir kallad till en intervju i april via telefon eller e-post. Det är därför viktigt att du lämnar korrekta kontaktuppgifter. Du och arbetsgivaren bestämmer tid och plats för intervju.

På intervjun får du veta när och var du ska arbeta samt vem som blir din handledare.

Under intervjun går du och arbetsgivaren igenom en överenskommelse gällande arbetsmiljöansvar, löneutbetalning och annan viktig information gällande ditt feriejobb.

Om du blir erbjuden ett feriejobb får du skriva på ett anställningsavtal med arbetsmarknadsenheten. Du får mer information från arbetsgivaren när det blir aktuellt.

Lön inklusive semesterersättning betalas ut vid olika tillfälle beroende på vilken period du jobbar.

Inom följande områden kan vi erbjuda feriejobb sommaren 2021

Fritidshem - Inom fritidsverksamhet bidrar du till att skapa en rolig, trygg och lärorik dag för alla barn.

Renhållning - Arbete vid återvinningscentralen Kärrsvik på Öckerö.

Aktivitetsvärd - Som aktivitetsvärd planerar och leder du aktiviteter för barn. Du kommer hjälpa till med kommunens fritidsbank med insamling och utlåning av fritidsprylar.

Skatevärd - Välkomna och ta hand om alla som besöker Öckerö Skatepark. I arbetet ingår utlåning av skateutrustning, kubb eller annan och sportutrustning som passar i parken.

Badplatsvärd - Hjälpa ordinarie personal med skötsel av bad- och lekplatser, tömning av papperskorgar, städning av stränder, gräsklippning.

Strandstädare - Tillsammans städar vi kommunens motionsslingor, stränder, klipper gräs och sköter övrig naturvård.

ÖFAB - Gräsklippning och rensning av ogräs.

Arbetstid och rapportering

Som feriearbetare arbetar du i genomsnitt 6 timmar och 30 minuter per dag (inklusive lunch) i tre veckor, vilket blir sammanlagt 90 arbetstimmar.

Om du arbetar vecka 25 (midsommarveckan) förlorar du en arbetsdag, då du inte kommer jobba på midsommarafton. Du ska därför få chans att arbeta ytterligare en dag så du kommer upp i 15 dagars arbete totalt (90 timmar).

Du och din handledare fyller i en tidrapport som blir ett underlag för din löneutbetalning. Din handledare ansvarar för att lämna in tidrapporten till arbetsmarknadsenheten efter avslutad månad eller avslutat feriearbete.

Frågor och svar

Perioden är juni-augusti 2021, men du arbetar i totalt tre veckor.

Arbetstiden är sex timmar per dag + trettio minuter lunch.

 • Du kan söka feriejobb om du är folkbokförd i Öckerö kommun.
 • Du som är född 2004-2005 prioriteras samt de som inte haft feriejobb tidigare i kommunen.
 • Du måste ha fyllt 16 år när arbetet startar.
 • Du som inte fyllt 16 år när ferieperioden börjar kan inte söka feriejobb. Du måste ha fyllt 16 år i juni som senast.
 • Om du har haft feriejobb tidigare inom kommunen under din gymnasieperiod är du inte prioriterad till att få i år igen, även om du är behörig (kan bli undantagsfall beroende på antal sökande det vill säga om det finns fler sökande än platser blir det prioriterat för de som inte haft feriejobb).
 • Feriejobb ansöker du genom annonser som kommer finnas på kommunens webbplats mellan 15-31 mars. Du ansöker via våra e-tjänster Länk till annan webbplats..
 • För att söka via e-tjänsten behöver du signera din ansökan med BankID. Har du inget BankID kan du besöka kommunservice i kommunhuset, så hjälper de dig med ansökan. Tänk på att du måste ha med dig giltig id-handling vid besöket.
 • Ju tidigare du söker, desto större chans har du att få ditt förstahandsval.

Din lön som feriearbetare är 79 kronor i timmen, inklusive semesterersättning.

Nej, du måste kunna arbeta 3 veckor under perioden du erbjuds.

Ett undantag: om skolan slutar efter sommarjobbet börjar kan du börja jobba första arbetsdagen efter skolan slutat. Meddela detta under din intervju.

Nej, du kan inte byta period eller plats.

Du som ska arbeta inom barnomsorgen eller med barn som har funktionshinder måste lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister för att kunna anställas. Beställ utdrag ur belastningsregistret. Länk till annan webbplats. Utdraget ur belastningsregistret ska lämnas in till arbetsgivaren.

Om du är sjuk ringer du genast till din handledare och meddelar detta. Om du blir sjuk de första 14 dagarna av din anställning får du ingen sjuklön från Öckerö kommun. Du kan däremot få sjukpenning från försäkringskassan. Ring till Försäkringskassan på 0771-524 524. Den första sjukdagen är en karensdag, då får du ingen ersättning.

Om du vet att du inte kommer att tjäna mer än 20 135 kronor under 2021 ska du lämna in ett ”intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag Länk till annan webbplats.” till kommunens lönekontor så dras det ingen skatt på din lön. Om du kommer att tjäna mer än 20 135 under 2021 så kan du, om du inte tjänar alltför mycket, betala lite mindre i skatt genom så kallad jämkning.

Ansökan om detta, ”Ansökan - Ändrad beräkning - skolungdom och studerande Länk till annan webbplats.” SKV 4301, skickar du in till skatteverket. Det beslut som Skatteverket sedan skickar hem till dig ska du lämna in till kommunens lönekontor.

Om du har ett konto i annan bank än Swedbank måste du meddela Swedbank i vilken bank och på vilket konto du vill ha lönen insatt. Förskott på lönen kan inte betalas ut.


Datum för 2021

Utbetalningsdag

Tidrapport inlämnad senast

2021-07-27

2021-07-15

2021-08-27

2021-08-16

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö