Feriejobb för ungdomar

Öckerö kommun erbjuder varje år feriejobb till ungdomar som bor i kommunen och är 16 eller 17 år (du ska fylla 16 under innevarande kalenderår för att ansöka). I år är det ungdomar födda 2005 och 2006 som är den aktuella målgruppen. Feriejobb är en bra introduktion till arbetslivet och ger kommunen som arbetsgivare möjlighet att träffa framtidens medarbetare.

Feriejobb erbjuds inom kommunens egna verksamheter. Förutom kommunens feriejobb finns det sommarjobb inom den privata sektorn och föreningar att söka sig till på eget initiativ.

Tidplan 2022

  • Alla lediga feriejobb annonseras ut i mitten av mars och kan sökas 14-31 mars.
  • Arbetsgivare kallar till intervju i april.
  • Besked om anställning ska lämnas till dig senast 30 april.

Vad händer nu?

Läs annonserna och sök det feriejobb du är intresserad av. Det är inte säkert att du får ett arbete inom det område du valt i första hand. Till ansökan. Länk till annan webbplats.

När du skickat in din ansökan kommer du få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Får du inte det, kontakta kommunservice snarast.

Du blir kallad till en intervju i april via telefon eller e-post. Det är därför viktigt att du lämnar korrekta kontaktuppgifter. Du och arbetsgivaren bestämmer tid och plats för intervju.

På intervjun får du veta när och var du ska arbeta samt vem som blir din handledare.

Under intervjun går du och arbetsgivaren igenom en överenskommelse gällande arbetsmiljöansvar, löneutbetalning och annan viktig information gällande ditt feriejobb.

Om du blir erbjuden ett feriejobb får du skriva på ett anställningsavtal med arbetsmarknadsenheten. Du får mer information från arbetsgivaren när det blir aktuellt.

Lön inklusive semesterersättning betalas ut vid olika tillfälle beroende på vilken period du jobbar.

Inom följande områden kan vi erbjuda feriejobb sommaren 2022

Fritidshem - Inom fritidsverksamhet bidrar du till att skapa en rolig, trygg och lärorik dag för alla barn.

Förskola - Delta i förskolans arbete med barn från 1 år upp till 6 års ålder.

Biblioteksassistent – En plats erbjuds i skolbiblioteket och en på Öckerö bibliotek. Du kommer arbeta med böcker i alla dess slag. Både registrering, uppackning och organisering. På Öckerö bibliotek kommer du även få hjälpa låntagare att hitta vad de söker. Mycket i biblioteket handlar om att hålla ordning och att allt ska vara på sin rätta plats

Renhållning - Arbete vid återvinningscentralen Kärrsvik på Öckerö.

Aktivitetsvärd - Som aktivitetsvärd planerar och leder du aktiviteter för barn. Du kommer hjälpa till med kommunens fritidsbank med insamling och utlåning av fritidsprylar.

Skatevärd - Välkomna och ta hand om alla som besöker Öckerö Skatepark. I arbetet ingår utlåning av skateutrustning, kubb eller annan och sportutrustning som passar i parken.

Bad- och lekplatsskötare - Hjälpa ordinarie personal med skötsel av bad- och lekplatser, tömning av papperskorgar, städning av stränder, gräsklippning.

Strandstädare/Naturvårdare - Tillsammans städar vi kommunens motionsslingor, stränder, klipper gräs och sköter övrig naturvård.

Lokalvård - Som lokalvårdare arbetar du med att hålla kommunens lokaler rena och städade.

Kostenheten – Arbete i skolkök med disk, sallads- och mellanmålsberedning, matlagning samt städning.

ÖFAB - Gräsklippning och rensning av ogräs.

Funktionsstöd - Vara en guldkant i vardagen för brukaren. Arbetsuppgifter kan vara att spela spel, följa med på utflykt, ta en promenad, läsa och sjunga och vara delaktig vid måltider

 Äldreomsorg - Vara en guldkant i vardagen för de äldre med promenader, spel och samtal. Du kommer även vara delaktig vid måltider och hjälpa att vika tvätt. 


Arbetstid och rapportering

Som feriearbetare arbetar du i genomsnitt 6 timmar och 30 minuter per dag (inklusive lunch) i tre veckor, vilket blir sammanlagt 90 arbetstimmar.

Om du arbetar vecka 25 (midsommarveckan) förlorar du en arbetsdag, då du inte kommer jobba på midsommarafton. Du ska därför få chans att arbeta ytterligare en dag så du kommer upp i 15 dagars arbete totalt (90 timmar).

Du och din handledare fyller i en tidrapport som blir ett underlag för din löneutbetalning. Din handledare ansvarar för att lämna in din signerade tidrapport till arbetsmarknadsenheten efter avslutad månad eller avslutat feriearbete.

Frågor och svar

 Perioden som feriejobbs erbjuds är från v.25- v.33 (20 juni - 19 augusti 2022). Du kommer arbeta totalt i tre veckor, din arbetsgivare kommer meddela dig vilka veckor du arbetar om du blir erbjuden feriejobb.

Arbetstiden är sex timmar per dag + trettio minuter lunch.

  • Du som är 16 eller 17 år och är folkbokförd i Öckerö kommun kan ansöka om feriejobb. Du som är 15 men fyller 16 under kalenderåret kan ansöka om feriejobb.
  • Har du haft feriejobb via Öckerö kommun innan kan du ansöka igen, men du är lägre prioriterade än de ungdomar som inte haft feriejobb.
  • Du som inte är född under åren 2004, 2005 eller 2006 kan inte söka feriejobb.
  • Du som är foklbokförd i en annan kommun än Öckerö kommun kan inte söka feriejobb.
  • Om du har haft feriejobb tidigare inom kommunen under din gymnasieperiod är du lägre prioriterad till att få i år igen, även om du är behörig . Finns det platser och få sökande finns dock möjlighet att även du får en plats, så du är välkommen med din ansökan+
  • Feriejobb ansöker du om via våra e-tjänst Länk till annan webbplats.. Ansökan är öppen mellan 14-31 mars. För att söka via e-tjänsten behöver du signera din ansökan med BankID. Har du inget BankID kan du besöka kommunservice, så hjälper de dig med ansökan. Tänk på att du måste ha med dig giltig ID-handling vid besöket. Om du saknar ID-handling behöver målsman följa med och identifiera dig.

Du får besked via mail (var uppmärksam att de kan hamna i skräppost-inkorgen). Tänk därför på att skriva in korrekta kontaktuppgifter i din ansökan. Vi kommer göra minst tre försök att nå dig på de kontaktuppgifter du lämnat in vid din ansökan, både telefon och mail. Om du inte svarar kommer din plats gå vidare till en annan sökande inom 5 arbetsdagar. 

Platserna lottas ut och matchas sedan utifrån dina önskemål om arbetsområde. De ungdomar som inte har haft feriejobb innan kommer att prioriteras framför dem som har feriejobbat tidigare år. Ett antal platser är reserverade för ungdomar med särskilda skäl.

Lönen för feriejobb år 2022 är 80 kronor i timmen, inklusive semesterersättning.

Nej, du måste kunna arbeta 3 veckor under perioden du erbjuds.

Ett undantag: om skolan slutar efter sommarjobbet börjar kan du börja jobba första arbetsdagen efter skolan slutat. Meddela detta under din intervju.

Du kommer bli kallad till intervju hos arbetsgivaren som går igenom en överenskommelse om feriearbete. Efter detta kommer ett anställningsavtal skrivas som läggs i Kommunservice för dig att signera. Det räcker alltså inte med att du signerar överenskommelsen om feriearbete, utan du behöver också signera anställningsavtalet innan du påbörjar din tjänst.

Nej, du kan inte byta period eller plats.

Du som ska arbeta inom barnomsorgen, som aktivitets- eller skatevärd eller med barn som har funktionshinder måste lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister för att kunna anställas. Beställ utdrag ur belastningsregistret. Länk till annan webbplats. Utdraget ur belastningsregistret ska lämnas in till arbetsgivaren.

Intyget kan ta flera veckor att handläggas, så ansök om det i tid. Utan intyget kan du inte påbörja ditt arbete och blir utan lön den tiden du inte kan arbeta.

Om du är sjuk ringer du genast till din handledare och meddelar detta. Om du blir sjuk de första 14 dagarna av din anställning får du ingen sjuklön från Öckerö kommun. Du kan ha rätt att få få sjukpenning från Försäkringskassan. Ring till Försäkringskassan på 0771-524 524 och ta reda på vad som gäller för dig. Den första sjukdagen är en karensdag, då får du ingen ersättning.

Om du vet att du inte kommer att tjäna mer än 20 431 kronor under 2022 ska du lämna in ett ”intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag Länk till annan webbplats.” till kommunens lönekontor så dras det ingen skatt på din lön. Om du kommer att tjäna mer än 20 431 under 2022 så kan du, om du inte tjänar alltför mycket, betala lite mindre i skatt genom så kallad jämkning.

Ansökan om detta, ”Ansökan - Ändrad beräkning - skolungdom och studerande Länk till annan webbplats.” SKV 4301, skickar du in till skatteverket. Det beslut som Skatteverket sedan skickar hem till dig ska du lämna in till kommunens lönekontor.

Om du har ett konto i annan bank än Nordea måste du meddela Nordea i vilken bank och på vilket konto du vill ha lönen insatt.

Gör du inte det kommer du få en utbetalningsavi med lönen som du lösa ut. Förskott på lönen kan inte betalas ut.


Datum för 2021

Utbetalningsdag

Tidrapport inlämnad senast

2022-07-27

2022-07-13

2022-08-26

2022-08-12

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö