Arbete och sysselsättning

Vi kan hjälpa dig som är arbetssökande att komma närmare ett arbete. Vi arbetar med förberedande insatser och stöd i kontakten till andra myndigheter samt arbetsgivare.

Om du blir arbetslös är det viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats. din första arbetslösa dag för att få det stöd och den ersättning som du kan ha rätt till.

Vi arbetar för att utifrån dina förutsättningar hitta en meningsfull aktivitet eller sysselsättning som passar dig. Det kan vara:

Kontakt

För mer detaljerad information kan du via kommunservice kontakta någon av våra arbetsmarknadskonsulter. Du kan också prata med din socialsekreterare på kommunen eller din arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö