En arbetsplats att utvecklas på

Här finns det utrymme för expansion och utveckling.

Att växa och utvecklas yrkesmässigt och personligt ​på sin arbetsplats är en förutsättning för delaktighet, medarbetarengagemang och möjligheten att göra ett bra jobb. ​

En av räddningstjänstens medarbetare står i en båt

Kompetensutveckling​

Alla medarbetare ska ges förutsättning till kompetensutveckling ​och karriärmöjligheter i Öckerö kommun. Här deltar man aktivt i kartläggning och planering av sin egen kompetensutveckling. ​

Omställningsfond​

Genom omställningsfonden kan du som medarbetare få stöd för ​att kompetensutvecklas eller studera. ​

Fritidsstudiebidrag​

Anställda som studerar på sin fritid, vars studier har direkt ​eller indirekt koppling till yrkesutövningen, kan under vissa omständigheter få fritidsstudiebidrag. Det kan vara studier ​
som ger en grundkompetens i ett yrke eller en vidareutbildning.​

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Vår värdegrund

Film (02:00 min)

Känslan av att jobba med oss

Film (00:52 min)


Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö