Feriejobb för ungdomar

Öckerö kommun erbjuder varje år feriejobb till ungdomar som bor i kommunen och är 16 eller 17 år (du ska fylla 16 under innevarande kalenderår för att ansöka). I år är det ungdomar födda 2007 och 2008 som är den aktuella målgruppen. Feriejobb är en bra introduktion till arbetslivet och ger kommunen som arbetsgivare möjlighet att träffa framtidens medarbetare.

Feriejobb erbjuds inom kommunens egna verksamheter. Förutom kommunens feriejobb finns det sommarjobb inom den privata sektorn och föreningar att söka sig till på eget initiativ.

Tidplan 2024

 • Alla feriejobb annonseras ut och kan sökas mellan 11-31 mars 2024 via e-tjänsten.
 • Du får information i början av april om du blivit erbjuden plats.
 • Du behöver tacka ja till platsen inom tre arbetsdagar.
 • Arbetsgivare kallar till intervju/lära-känna-samtal i april.
 • Besked om anställning ska lämnas till dig senast 30 april.
 • Du signerar anställningsavtal.

Vad händer nu?

Läs annonserna och sök det feriejobb du är intresserad av. Tänk efter vilka veckor du är tillgänglig för att jobba. Du väljer fem områden du är intresserad av att jobba inom, det är inte säkert att du får ett arbete inom det område du valt i första hand.
Till ansökan, ansökan för 2024 pågår mellan 11-31 mars. Länk till annan webbplats.

När du skickat in din ansökan kommer du få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Får du inte det, kontakta kommunservice Länk till annan webbplats. snarast.

Du blir kallad till en intervju/lära-känna-samtal i april via e-tjänsten, telefon eller e-post. Det är därför viktigt att du lämnar korrekta kontaktuppgifter. Du och arbetsgivaren bestämmer tid och plats för intervju/lära-känna-samtalet.

På intervjun/lära-känna-samtalet får du veta när och var du ska arbeta samt vem som blir din handledare.

Under intervjun går du och arbetsgivaren igenom information om arbetsmiljöansvar, löneutbetalning och du får chans att ställa frågor om ditt feriejobb.

Om du blir erbjuden ett feriejobb får du skriva på ett anställningsavtal med arbetsmarknadsenheten. Du får mer information från arbetsgivaren när det blir aktuellt.

Lön inklusive semesterersättning betalas ut vid olika tillfälle beroende på vilken period du jobbar.

Inom följande områden erbjuder vi feriejobb sommaren 2024

Som aktivitetsvärd kommer arbeta med kommunens fritidsbank med insamling och utlåning av fritidsprylar. Du erbjuds också planera och leda aktiviteter för barn. Det är bra om du är social och utåtriktad och gillar att jobba uppsökande mot barn och ungdomar.

Hjälpa ordinarie personal med skötsel av bad- och lekplatser. Arbetsuppgifter är tömning av papperskorgar, städning av stränder och gräsklippning. Arbetet är stundtals fysiskt krävande. Du kan eller vill lära dig hur man drar igång en gräsklippare och är inte heller rädd att få smuts under naglarna.

En plats erbjuds i skolbiblioteket och en på Öckerö bibliotek. Du kommer arbeta med böcker i alla dess slag. Både registrering, uppackning och organisering. På Öckerö bibliotek kommer du att hjälpa till att hålla rent och snyggt i hyllorna, märka böcker med olika stämplar och etiketter, laminera samt bistå med viss bokuppsättning. I skolbibliotekets verksamhet kommer du arbeta med böcker av alla dess slag, både registrering, uppackning och inplastning. Det är bra om du gillar böcker, organisering och är dataintresserad.

Inom fritidsverksamhet bidrar du till att skapa en rolig, trygg och lärorik dag för alla barn.

Vara en guldkant i vardagen för personer med funktionsnedsättningar som bor i gruppbostad. Arbetsuppgifter kan vara att spela spel, följa med på utflykt, ta en promenad, läsa och sjunga och vara delaktig vid måltider.

På förskolan arbetar vi med barn i åldrarna 1-6 år och du förväntas bidra med att göra så att barnen har roligt, är trygga och lär nya saker.
Du arbetar tillsammans med kollegor som har stor erfarenhet och kommer att vägleda dig i arbetet på förskolan.

Att få en uppfattning av vad vårat arbete innefattar så som städning, kundmottagande på återvinningcentralen, transporter till och från våra återvinningscentraler och upphämtning av sopor hos kommunens alla hushåll

Tillsammans städar vi kommunens motionsslingor, stränder, klipper gräs och sköter övrig naturvård. Du kommer arbeta utomhus varje dag, var beredd på ojämn terräng, höga höjder och väderomslag. Detta passar dig som inte räds fysiska utmaningar och skit under naglarna. Du behöver själv transportera dig till områdena som skall städas, så en cykel/moped behövs och egenhavd matsäck att äta ute i naturen, kanske även badkläder?

Brinner du för samhällsfrågor och är intresserad av media? Under sommaren söker vi personer som vill arbeta med ungdomspolitiska frågor. Bakgrunden till uppdraget är att under hösten 2023 så genomfördes en ungdomsenkät bland alla årskurs åtta i kommunen som kallas för Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Lupp-enkäten genomfördes för att vi som kommun skulle få kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva i kommunen.

I feriearbetet ingår att producera kommunikationsmaterial, exempelvis film och broschyrer där resultatet av Lupp-enkäten presenteras och diskuteras. Alla feriearbetare kommer att få en introduktion till filmproduktion och manusskrivning, men det är en merit om du har erfarenhet av att spela in och klippa film sen tidigare.


Vara en guldkant i vardagen för de äldre med promenader, spel och samtal. Du kommer även vara delaktig vid måltider och stötta i arbete i tvättstugan samt fylla på förbrukningsmaterial och sängkläder/handdukar till de boende. Möjligheter finns till kväll/helg- och sommarjobb när du fyllt 18 år hos oss om du gör ett bra intryck!


Arbetstid och rapportering

Som feriearbetare arbetar du i genomsnitt 6 timmar och 30 minuter per dag (inklusive lunch) i tre veckor, vilket blir sammanlagt 90 arbetstimmar.

Om du arbetar vecka 25 (midsommarveckan) förlorar du en arbetsdag, då du inte kommer jobba på midsommarafton. Du ska därför få chans att arbeta ytterligare en dag så du kommer upp i 15 dagars arbete totalt (90 timmar). Kommunicera om detta med din handledare.

Du och din handledare fyller i en tidrapport som blir ett underlag för din löneutbetalning. Din handledare ansvarar för att lämna in din signerade tidrapport till arbetsmarknadsenheten efter avslutad månad eller avslutat feriearbete.

Frågor och svar

Perioden som feriejobbs erbjuds är från v.25- v.33 (17 juni - 16 augusti 2024). Du kommer arbeta totalt i tre veckor, din arbetsgivare kommer meddela dig vilka veckor du arbetar om du blir erbjuden feriejobb.

Arbetstiden är sex timmar per dag + trettio minuter lunch.

 • Du som är 16 eller 17 år och är folkbokförd i Öckerö kommun kan ansöka om feriejobb. Du som är 15 men fyller 16 under kalenderåret kan ansöka om feriejobb.
 • Har du haft feriejobb via Öckerö kommun innan kan du ansöka igen, men du är lägre prioriterad än de ungdomar som inte haft feriejobb via Öckerö kommun.
 • Du som är yngre eller äldre än målgruppen kan inte söka feriejobb. Har du fyllt 18 är du inte aktuell för feriejobb. Är du 15 år och inte fyller 16 år förrän år 2024 är du för ung att söka feriejobb i år.
 • Du som är folkbokförd i en annan kommun än Öckerö kommun kan inte söka feriejobb. Vänd dig istället till den kommun du är folkbokförd i.
 • Feriejobb ansöker du om via våra e-tjänst Länk till annan webbplats.. Ansökan är öppen mellan 11-31 mars. För att söka via e-tjänsten behöver du signera din ansökan med BankID. BankID behöver ha en signeringsfunktion. Har du inget BankID kan du besöka kommunservice, så hjälper de dig med ansökan. Tänk på att du måste ha med dig giltig ID-handling vid besöket. Om du saknar ID-handling behöver målsman följa med och identifiera dig.
För att anställa en minderårig (under 18 år) gäller speciella regler enligt arbetsmiljölagen (1977:1160 kap 5) med tillhörande föreskrifter (AFS 2012:3).
 • Där framgår det att en vårdnadshavare ska få information om och godkänna anställning av en minderårig. Därför ber vi om din vårdnadshavares kontaktuppgifter så vi kan informera och begära in samtycke från den. Vårdnadshavaren kommer få information mailledes och behöver signera ett samtycke digitalt. Utan samtycke från din vårdnadshavare kommer du inte kunna skriva på anställningsavtalet och feriejobba.

Du får besked i e-tjänsten om feriejobb. För att logga in i e-tjänsten behöver du mobilt BankID. Du kommer även få mejl om att du har meddelande i e-tjänsten. Saknar du mobilt BankID kan du gå till Kommunservice för att läsa meddelanden i e-tjänsten. Tänk därför på att skriva in korrekta kontaktuppgifter i din ansökan och var uppmärksam att mail kan hamna i skräppost-inkorgen. Vi kommer göra minst tre försök att nå dig på de kontaktuppgifter du lämnat in vid din ansökan, både telefon och mail. Om du inte svarar kommer din plats gå vidare till en annan sökande inom tre arbetsdagar.

Platserna lottas ut och matchas sedan utifrån dina önskemål om arbetsområde. De ungdomar som inte har haft feriejobb innan kommer att prioriteras framför dem som har feriejobbat tidigare år. Ett antal platser är reserverade för ungdomar med särskilda skäl. Socialkontoret beslutar om du har särskilda skäl.

Lönen för feriejobb i år (2024) är 80 kronor i timmen, inklusive semesterersättning.

Nej, du måste kunna arbeta 3 veckor under perioden du erbjuds.

Undantag ges om du har starka skäl av att vara ledig för skola, begravning eller annat som anses likvärdigt. Prata med din handledare om detta.

Du kommer bli kallad till intervju/lära-känna-samtal hos arbetsgivaren som går igenom information om arbetsplatsen. Du blir sedan erbjuden att signera anställningsavtal digitalt, du behöver mobilt BankID till detta. Har du inte mobilt BankID får du signera ett anställningsavtal i kommunservice. Du måste signera anställningsavtalet för att påbörja din tjänst.

Nej, du kan inte byta period eller plats.

Du som ska arbeta inom barnomsorg, biblioteket, kost, som aktivitets- eller skatevärd eller med barn som har funktionshinder måste lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister för att kunna anställas. Beställ utdrag ur belastningsregistret Länk till annan webbplats.
Utdraget ur belastningsregistret ska lämnas in till samordnaren för feriearbete. Du kan ta en bild på utdraget och skicka det i e-tjänsten eller mejla. Du kan också lämna in det i kommunservice till samordnare för feriejobben.

Intyget kan ta flera veckor att handläggas, så ansök om det i tid. Utan intyget kan du inte påbörja ditt arbete och blir utan lön den tiden du inte kan arbeta.

Om du är sjuk ringer du genast till din handledare och meddelar detta. Om du blir sjuk de första 14 dagarna av din anställning får du ingen sjuklön från Öckerö kommun. Du kan ha rätt att få sjukpenning från Försäkringskassan. Ring till Försäkringskassan på 0771-524 524 och ta reda på vad som gäller för dig. Den första sjukdagen är en karensdag, då får du ingen ersättning.

Om du vet att du inte kommer att tjäna mer än 22 208 kronor under 2024 kan du lämna in ett intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag Länk till annan webbplats. till kommunens lönekontor så dras det ingen skatt på din lön. Om du kommer att tjäna mer än 22 208 under 2024 så kan du, om du inte tjänar alltför mycket, betala lite mindre i skatt genom så kallad jämkning.

Ansökan om detta, Ansökan - Ändrad beräkning - skolungdom och studerande Länk till annan webbplats. , SKV 4301, skickar du in till skatteverket. Det beslut som Skatteverket sedan skickar hem till dig ska du lämna in till kommunens lönekontor.

Om du har ett konto i annan bank än Nordea måste du meddela Nordea i vilken bank och på vilket konto du vill ha lönen insatt. Gör du inte det kommer du få en utbetalningsavi med lönen som du lösa ut. Förskott på lönen kan inte betalas ut.

Datum för 2024

Utbetalningsdag

Tidrapport inlämnad senast

2024-07-26

2024-07-17

2024-08-27

2024-08-16

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö