Kommunen som arbetsgivare

I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och vi har cirka 1100 anställda i kommunen. Tillsammans är vi unika, då vi lever och verkar i en kommun som består av tio bebodda öar.

Vår värdegrund

Vårt uppdrag

Tillsammans inom Öckerö kommun verkar vi tillsammans för att skapa värde åt de vi är till för, vårt uppdrag handlar ytterst om att ge invånarna i Öckerö kommun service av hög kvalitet i livets alla skeden. För att hantera kommunens skolor, äldreomsorg, ekonomi, vatten, avlopp, bostadsplanering, bibliotek, fritidsanläggningar och mycket annat har vi engagerade medarbetare som vi värnar om. Hos oss finns de viktigaste och mest meningsfulla jobben.

Vår organisation

Öckerö kommuns tjänsteorganisation är indelad i fyra förvaltningar; socialförvaltningen, utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning.

Vårt förhållningssätt

Vi värnar om att arbeta tillsammans för att uppnå våra mål och för att främja ett hållbart arbetsliv. Målet är att vi som organisation ska präglas av nytänkande, när vi jobbar tillsammans. Du som medarbetare i Öckerö kommun ska få förutsättningar för engagemang och högt välbefinnande.

Vår värdegrund, arbetsgivarpolicy samt vårt samverkansavtal ligger till grund för att skapa en arbetsmiljö och klimat där inflytande, delaktighet och utveckling är centralt i våra verksamheter.

Värdegrunden beskriver vårt förhållningssätt och det som vi vill ska genomsyra vår organisationskultur. För att vi ska klara vårt uppdrag mot kommuninvånarna samtidigt som vår arbetsplats upplevs som stimulerande och hälsofrämjande krävs ett väl utvecklat ledarskap och medarbetarskap. Samverkan mellan parterna är ytterligare en förutsättning för att tillsammans arbeta för ett hållbart arbetsliv samt måluppfyllelse.

Ett hållbart arbetsliv

Vi arbetar aktivt för att bidra till ett hållbart arbetsliv. Här kan du läsa om några av våra förmåner.

Balans mellan ledighet och arbete

Som anställd har du 25 dagar semester, är du 40 år har du 31 dagar och är du 50 år har du 32 dagar. Dessutom har du möjlighet till semesterväxling.

Extra ersättning om du blir förälder

Ska du vara hemma med barn har du som anställd hos oss ett tillägg motsvarande tio procent av lönen som du får utbetalt i 180 dagar. Dessutom är tjänstepensionen skyddad under din ledighet.

Trygghet om du blir sjuk

Om du blir sjuk, råkar ut för en olycka eller arbetsskada har du som medarbetare rätt till viss ersättning.

Kompetensutveckling

Genom omställningsfonden kan du som medarbetare hos oss få stöd för att kompetensutvecklas eller studera.

Mer i pension

Vi betalar hela sex procent av din pensionsgrundande årslön* till din tjänstepension.

(*upp till ”brytpunkten” på 7,5 inkomstbasbelopp)

Hälsa och friskvård

Vi som arbetsgivare värnar om att bidra till god hälsa, därför erbjuder vi alla anställda ett friskvårdsbidrag på 2000 kr per person och år.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö