Jerí Svensson verksamhetsutvecklare Lokalvård & Kostenheten

Det ger en go känsla att arbeta i en kommun där man får tilliten att våga ta beslut och prova nya saker.

Namn: Jerí Svensson
Yrke: Verksamhetsutvecklare LOKO (Lokalvård & Kostenheten)
Anställningsår: 2011

Beskriv en vanlig dag på jobbet

Mitt arbete är mycket mångfacetterat vilket gör att en dag på jobbet sällan blir den andra lik och det passar mig som hand i handske. Livsmedelsverkets Måltidsmodell täcker mycket av mitt arbetsfokus där pusselbitarna är likvärdigt beroende av varandra för att skapa den optimala måltiden; näringsriktighet, god, trivsam, säker, miljösmart och integrerad.

Det här är ett axplock av vad jag gör och är delaktig i under mina arbetsdagar:

Jag sammankallar till menygruppsmöte, där alla skol- och förskolekök är representerade. Tillsammans lägger vi en gemensam meny för kommande termin.

Jag näringsberäknar menyerna i vårt kostdatasystem så att Öckerö kommun lever upp till skollagens krav på näring och energi.

Jag processleder Måltidsprocessen inom äldreomsorgen för att säkerställa leverans och kvalitet.

Jag deltar i varierande sammanhang i olika förvaltningar och med andra yrkeskårer kring matfrågor och ibland serverar jag provbitar av nya livsmedelsprodukter i en skolrestaurang.

Jag arbetar även med upphandlingsfrågor, är kontaktperson i olika upphandlingsgrupper i Göteborg och deltar i vissa upphandlingar.

Jag ingår i nationella nätverk om utvecklingsfrågor kring klimat, miljöarbete, livsmedelsstrategi, nollvisionen för undernäring för äldre och gynnsamma måltider för våra unga.

Jag planerar utbildningar och workshops både för vår enhet LOKO och samverkar även med Folkhälsa och Miljöstrateg. Jag arbetar samtidigt med LOKOs Teamledare inom både Kost och Lokalvård och tillsammans med min enhetschef arbetar vi med förvaltning och utveckling av enheten.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag har möjligheten att samverka, utveckla och hitta lösningar med andra kommuner, internt i vår kommun och på nationell myndighetsnivå och därigenom påverka inom de många olika delar som vårt arbete innebär. Det är otroligt bra. Det är utvecklande för mig som person, för vår enhets uppdrag och kommunövergripande.

Jag älskar att arbeta med mat, möten och människor eller kort och gott Måltiden som helhet och är stolt över att vara en del i att bidra till den svenska folkhälsan.

Hur ser du att ditt arbete skapar värde för dem vi är till för?

Värdet ligger i att på kort och lång sikt hjälpa dem vi är till för att hålla sig friska och att därmed också vara en medskapare till en bättre livskvalitet för ung som gammal.

Berätta om en minnesvärd händelse från din arbetsplats

Att jag nu efter några år i denna yrkesroll blivit tillfrågad att delta i ett projekt med Jordbruksverket.

Hur trivs du med Öckerö kommun som arbetsgivare?

Det ger en go känsla att arbeta i en kommun där man får tilliten att våga ta beslut och prova nya saker.

Kuriosa om dig

Förutom mitt arbete är min andra stora passion i livet att dansa Zumba. Det är en ventil för att släppa stress, krav på mig själv och för att hämta ny energi. Efter 12 år som deltagare tog jag 2023 steget och utbildade mig till instruktör och håller sedan i år egna pass inom Nordic Wellness. Med mina fantastiska deltagare skapar vi en härlig stund tillsammans.

Möt Öckerö kommuns medarbetare nämndsekreterare

Senast uppdaterad:

Publicerad: