Marcus Midefelt lärare högstadiet

Allt står och faller med hur mycket hals du blottar.

Namn: Marcus Midefelt
Yrke: Lärare i engelska och svenska åk. 7-9
Anställningsår: 2014

Beskriv en vanlig dag på jobbet

En vanlig dag på jobbet innebär möten med många människor. Vissa av dem är tonåringar och dessa undervisar jag i engelsk- och svenskämnet. Jag hjälper dem också med diverse funderingar - både undervisningsrelaterade sådana, såsom hur man kan förbättra en text, och mindre undervisningsrelaterade sådana, t.ex. om jag kan sponsra dem med en ny moped. Andra är mina kollegor som jag diskuterar undervisning, planerar undervisning och utför undervisning tillsammans med. Ytterligare några är föräldrarna till mina mentorselever som jag med hjälp av mejl och möten samarbetar med kring deras barn.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Eleverna. 100%. Vi har extremt trevliga och roliga ungdomar här i kommunen och det är deras egenheter som gör detta yrke så givande som det är.

Hur ser du att ditt arbete skapar värde för dem vi är till för?

Jag hjälper mina elever att klara av och utvecklas inom grundskolans kärnämnen, dvs. de ämnen som krävs för att få en gymnasieutbildning. På så sätt stöttar jag kommunens ungdomar i deras arbete att nå den framtid de önskar för sig själva.

Berätta om en minnesvärd händelse från din arbetsplats

Ett av mina favorittillfällen från denna termin var när en elev som hade jobbat hårt under ett helt arbetsområde fick en sista övning att ta tag i innan han var helt klar. Då hände det som inte får hända: han körde fast. Både jag och klasskamrater erbjöd hjälp men fick inte komma i närheten.

Spottande, fräsande och svärande satt han tills vi avrundade lektionen. Tills alla elever hade lämnat salen. Tills det bara var han och jag kvar och hans skoldag hade slutat för länge sedan. För han skulle bli färdig. Och när han till sist blev det så smällde han ihop sin Chromebook, slängde upp dörren till klassrummet, stormade ut och precis innan dörren hann slå igen bakom ryggen på honom så vände han sig om, såg mig i ögonen… och vinkade glatt hejdå.

Tonåringar alltså.

Kuriosa om dig

Jag har så många brädspel. Över 100 stycken. Det kunde du nog ana men du visste det inte med säkerhet och nu kan du sova tryggt i vetskapen om att dina fördomar om folk med glasögon stått sig ännu en dag.

Möt Öckerö kommuns medarbetare nämndsekreterare

Senast uppdaterad:

Publicerad: