Martin Nordström kommunarkivarie

Det finns inga nederlag, bara underlag för utveckling.

Namn: Martin Nordström
Yrke: Kommunarkivarie
Anställningsår: 2000

Beskriv en vanlig dag på jobbet

Jag jobbar med allmänna handlingar som antingen ska lämnas ut till någon som frågat efter dem eller ska arkiveras inför framtiden på ett sätt som gör dem möjliga att hitta när vi vill ha tag i dem. Ibland är jag nere i arkivet och tar fram något gammalt protokoll men många gånger går det att använda datorn. Alla mina uppgifter syftar till att stötta kommunens förvaltningar och bolag med att uppfylla de lagar och regler som finns för dokumenthantering inklusive sådant som rör personuppgifter och informationssäkerhet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är roligt och fint att få vara en länk i en kedja som jag hoppas kan få fortsätta också i framtiden. Våra barn och barnbarn ska också kunna undersöka och få svar på hur vi förvaltat vårt uppdrag att vara till för kommunens invånare, företag och besökare. Men utan alla underbara kollegor vore det näst intill en omöjlighet och bra mycket tråkigare.

Hur ser du att ditt arbete skapar värde för dem vi är till för?

Öckerö kommun får många frågor om olika slags dokument och handlingar och det är ofta som vi kan bidra med uppgifter som leder till ökade kunskaper om allt möjligt och om hur och varför det är på ett visst sätt.

Berätta om en minnesvärd händelse från din arbetsplats

Jag blev i vintras kontaktad av Hönö hembygdsförening som visade sig ha en del dokument från tiden innan 1960 när municipalsamhällena fortfarande fanns kvar. Det var spännande att ta del av dessa handlingar från Hönö municipalsamhälle där några närmade sig hundraårsdagen.

Hur trivs du med Öckerö kommun som arbetsgivare?

Mycket bra. 24 år års erfarenhet säger inget annat även om alla dagar förstås inte har varit lika roliga. Men mindre bra dagar är nästan alltid lärorika och efteråt vill jag inte vara utan dem.

Kuriosa om dig

Jag är mycket intresserad av all historia och särskilt flyghistoria och återfinns några gånger per år som frivillig på Flygvapenmuseum i Linköping där jag går runt iklädd svart skjorta med texten ”Ask me about aircraft”.

Möt Öckerö kommuns medarbetare kommunarkivarie

Senast uppdaterad:

Publicerad: