Tillsammans gör vi skillnad

Med Öckerö kommun som arbetsgivare får du jobba med meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter. ​Här har du möjlighet att vara med och skapa ​värde genom ditt viktiga arbete, varje dag.​

Tillsammans gör vi skillnad för dem vi är till för.​

Ett klassrum med elever och lärare

Vision​

Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, trygghet ​och omsorg präglar samhällsutvecklingen. ​

​Vår vision är att Öckerö ska vara en levande skärgårdskommun med människan i centrum.​

Uppdrag​

Vi finns till för att leverera välfärd och service av hög kvalitet i livets alla skeden för invånare, företagare och besökare i kommunen.​​

​Värdegrund

Värdegrunden beskriver vårt förhållningssätt och det som vi vill ​ska genomsyra vår organisationskultur. Dess fyra nyckelord är: ​Tillit – Mod – Engagemang – Nytänkande.

Förhållningssätt​

Vi värnar om att arbeta tillsammans för att uppnå våra mål och för att främja ett hållbart arbetsliv. Målet är att vi som organisation ska präglas av nytänkande, när vi jobbar tillsammans. Vår värdegrund, arbetsgivarpolicy och samverkansavtal ligger till grund för att skapa en arbetsmiljö och klimat där inflytande, delaktighet och utveckling är centralt i våra verksamheter.

 

Läs mer

Politisk vision och strategiska mål | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Vår värdegrund

Film (02:00 min)

Känslan av att jobba med oss

Film (00:52 min)


Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö