VFU inom kommunens förskolor och skolor

Du som valt att studera till lärare är oerhört viktig för oss. Vi är därför måna om att erbjuda en så bra verksamhetsförlagd utbildning som möjligt. Öckerö kommun kan erbjuda ett nätverk av engagerad personal som guidar dig genom din VFU.

Öckerö kommun har flera förskolor och skolor som tar emot lärarstudenter. Vi har ett avtal och nära samarbete med Göteborgs universitet men samverkar även med andra högskolor.

Vi har satsat på att utbilda flera handledare så att din VFU-period ska bli så bra som möjligt. Våra handledare är legitimerade, och självklart behöriga i sina ämnen. Dom är särskilt utvalda som VFU-handledare av våra rektorer på grund av sin yrkesskicklighet.

Nyfiken på våra verksamheter?

Kommunala förskolor

Här är våra kommunala förskolor i kommunen.

Kommunala grundskolor

Här är våra kommunala grundskolor i kommunen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

VFU-samordnare förskola och grundskola
Anna Juhlin

VFU-samordnare gymnasiet

Stefan Carmesund

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö