Vi värnar ett hållbart arbetsliv

Det ska kännas bra att gå till jobbet.

​I Öckerö kommun värnar vi om att arbeta tillsammans för att främja ett hållbart och ​tryggt arbetsliv i en god arbetsmiljö för alla ​våra medarbetare.​​

Lokalvårdare står med en städvagn i en skolkorridor och tittar in i kameran

God arbetsmiljö​

Vi strävar efter att erbjuda alla våra anställda en god fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö. Allt som påverkar oss i vårt dagliga arbete ingår i arbetsmiljön.​

Friskvård​

I ett hållbart arbetsliv ingår att värna en god hälsa. Alla anställda har rätt till ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr per person och år. ​

Företagshälsovård​

Alla kommunanställda erbjuds företagshälsovård. Den stöttar i hälso- och arbetsmiljöarbetet och verkar både hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Målsättningen är att bidra till ​
att stärka arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatserna.

Terminalglasögon​

Arbetar du mer än en timma dagligen framför en bildskärm bekostar vi din synundersökning och arbetsglasögon om synundersökningen visar att du behöver det. ​

En synundersökning erbjuds med regelbundna intervaller eller vid upplevda besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet.​

Trygghet via försäkringar​

Du omfattas av flera försäkringar genom kollektivavtal. Att vara försäkrad innebär en viss ekonomisk trygghet om du till exempel drabbas av sjukdom, olycka eller arbetsskada. Då har du rätt till ​viss ersättning. ​

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Vår värdegrund

Film (02:00 min)

Känslan av att jobba med oss

Film (00:52 min)


Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö