Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utställning av förslag till ny avfallsplan

Kommunstyrelsen ställer ut förslaget till ny avfallsplan som tagits fram i samarbete med övriga kommuner i Göteborgsregionen. Avfallsplanen sträcker sig till år 2030.
Allmänheten och andra intresserade är välkomna att ta del av förslaget och komma med synpunkter. Synpunkterna kan lämnas fram till 30 september 2019.

Synpunkterna kan lämnas via e-post eller vanlig post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 oktober 2019. Skriv ”Avfallsplan” och diarienummer SB 0034/19 i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

E-post

diarium.sb@ockero.se

Vanlig post

Öckerö kommun Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
475 80 Öckerö.

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Datum för uppsättande: 28 augusti 2019

Datum för nedtagande: 01 oktober 2019

Typ av dokument: Kungörelse

Fil: Remissförslag Avfallsplan Göteborgsregionen minskar avfallet.pdfPDF

Publicerad den: 2019-08-28 09.48