Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige (omedelbar justering)

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 5 september 2019, omedelbart justerade paragrafer, är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 05 september 2019

Paragrafer: 63, 69-70

Förvaringsplats av protokollet: Kommunkansliet

Datum för uppsättande: 09 september 2019

Datum för nedtagande: 01 oktober 2019

Typ av dokument: Protokoll

Fil: KF protokoll 2019-09-05 §§ 63, 69-70 (omedelbar justering).pdfPDF

Publicerad den: 2019-09-09 15.12