1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildingsnämnden

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 18 mars 2020 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 18 mars 2020

Paragrafer: 4-13

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 19 mars 2020

Datum för nedtagande: 08 april 2020

Typ av dokument: Protokoll

Fil: BUN protokoll 2020-03-18.pdfPDF

Publicerad den: 2020-03-19 14.00