1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från Socialnämndens individutskott                                  

Protokoll från Socialnämndens individutskott sammanträde den 26 mars 2020,  är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 26 mars 2020

Paragrafer: 19, 21, 25 & 26

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 27 mars 2020

Datum för nedtagande: 17 april 2020

Typ av dokument: Protokoll