1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

Protokoll från Bygg-och miljönämndens sammanträde den 17 mars 2020, är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 17 mars 2020

Paragrafer: 17-41

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 01 april 2020

Datum för nedtagande: 22 april 2020

Typ av dokument: Protokoll

Fil: BMN Protokoll 2020-03-17.pdfPDF