1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personal och förhandlingsutskottet

Protokoll från Kommunstyrelsens personal och förhandlingsutskottet ssammanträde den 14 april 2020, är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 14 april 2020

Paragrafer: 4-6

Förvaringsplats av protokollet: Juridik-och kanslienheten

Datum för uppsättande: 20 april 2020

Datum för nedtagande: 11 maj 2020

Typ av dokument: Protokoll