1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll, omedelbart justerad paragraf, Socialnämndens individutskott

Omedelbart justerad paragraf från Socialnämndens individutskotts sammanträde den 23 april 2020, är nu justerad och tillkännagiven. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 april 2020

Paragrafer: 33

Förvaringsplats av protokollet: ENheten för juridik och kansli

Datum för uppsättande: 27 april 2020

Datum för nedtagande: 18 maj 2020

Typ av dokument: Protokoll