1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

Protokoll från Bygg-och miljönämndens sammanträde den 21 april 2020, är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 21 april 2020

Paragrafer: 42-53

Förvaringsplats av protokollet: Enheten för juridik och kansli

Datum för uppsättande: 05 maj 2020

Datum för nedtagande: 26 maj 2020

Typ av dokument: Protokoll

Fil: BMN Protokoll 2020-04-21.pdfPDF