1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 23 april 2020, är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 april 2020

Paragrafer: 19-29

Förvaringsplats av protokollet: Juridik och kanslienheten

Datum för uppsättande: 06 maj 2020

Datum för nedtagande: 27 maj 2020

Typ av dokument: Protokoll

Fil: SN Protokoll 2020-04-23.pdfPDF