1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll, omedelbart justerad paragraf, Kommunfullmäktige

Omedelbart justerad paragraf från Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 maj 2020, är nu justerad och tillkännagiven. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 07 maj 2020

Paragrafer: 41

Förvaringsplats av protokollet: Juridik-och kanslienheten

Datum för uppsättande: 08 maj 2020

Datum för nedtagande: 29 maj 2020

Typ av dokument: Protokoll