Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från Barn-och utbildningsnämndens sammanträde den 17 juni 2020, är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 17 juni 2020

Paragrafer: 24-29

Förvaringsplats av protokollet: Juridik-och kanslienheten

Datum för uppsättande: 07 juli 2020

Datum för nedtagande: 28 juli 2020

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2020-07-07 09.04

Publicerad: 2020-07-07 09.00