Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 27 augusti 2020, är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 27 augusti 2020

Paragrafer: 48-51

Förvaringsplats av protokollet: Juridik-och kanslienheten

Datum för uppsättande: 03 september 2020

Datum för nedtagande: 24 september 2020

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll Socialnämnden 2020-08-27.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2020-09-03 14.58

Publicerad: 2020-09-03 14.58