Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 september 2020 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 10 september 2020

Paragrafer: 66-78

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 24 september 2020

Datum för nedtagande: 15 oktober 2020

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll kommunfullmäktige 2020-09-10.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2020-09-24 10.59

Publicerad: 2020-09-24 10.59