Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från Barn-och utbildningsnämndens sammanträde den 16 september 2020, är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 16 september 2020

Paragrafer: 30-35

Förvaringsplats av protokollet: Juridik och kanslienheten

Datum för uppsättande: 29 september 2020

Datum för nedtagande: 20 oktober 2020

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2020-09-16.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2020-09-29 08.46

Publicerad: 2020-09-29 08.46