Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll Bygg-och miljönämnden

Protokoll från Bygg-och miljönämndens sammanträde den 22 september 2020, är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 22 september 2020

Paragrafer: 94-107

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 30 september 2020

Datum för nedtagande: 21 oktober 2020

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll Bygg- och miljönämnden 2020-09-22.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2020-09-30 09.24

Publicerad: 2020-09-30 09.24