Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från Socialnämndens individutskott

Protokoll från Socialnämndens individutskott sammanträde 24 september 2020 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 24 september 2020

Paragrafer: 106-119

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 08 oktober 2020

Datum för nedtagande: 29 oktober 2020

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad: 2020-10-12 10.24

Publicerad: 2020-10-08 09.33